Aktualności

Napisz do nas

19 Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej PTFM

Zapraszamy na
19 Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej,
które odbędzie się w dniach
19-21.05.2023 w Wiśle,
Vislow Resort

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XIX Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej, organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Tegoroczne seminarium odbędzie się w Wiśle w dniach 19-21 maja 2023 roku. Tematyka seminarium dotyczy zastosowania promieniowania w medycynie, w szczególności w radioterapii, diagnostyce obrazowej oraz radiologii zabiegowej.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną trzy główne tematy sesji. Pierwszy z nich poświęcony będzie diagnostyce obrazowej, w ramach którego omówione zostaną procedury wysokodawkowe w radiologii zabiegowej, optymalizacja ochrony radiologicznej, audyt dawek czy testy urządzeń radiologicznych.

Drugą sesję poświęcimy kardioonkologii, czyli zastosowaniu radiochirurgii stereotaktycznej w kardiologii. Omówienie tego tematu zostanie przedstawione z punktu widzenia różnych specjalistów: fizyka medycznego i lekarza kardiologa.

Ostatnią sesję poświęcimy radioterapii, podczas której omówione zostaną technologie związane z technologiami medycznymi dedykowanymi dla radioterapii, fuzji obrazów czy weryfikacji dozymetrycznej planów leczenia radioterapeutycznego.

W ramach sesji zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania firm dostarczających urządzenia i produkty z branży.

Celem konferencji jest integracja środowiska fizyków medycznych, prezentacja nowych technik, aparatury oraz nowatorskich rozwiązań. W trakcie seminarium będą miały Państwo okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz technicznymi w dziedzinie fizyki medycznej.

Podczas tego wydarzenia odbędzie się jednocześnie międzynarodowe spotkanie XXV Meeting of the Polish Society of Thermovision Diagnostics in Medicine, organizowane wspólnie przez PTFM i European Association of Thermology przy wsparciu Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na seminarium zostanie podkreślona rola i znaczenie fizyka medycznego w Polsce i Europie, a także zostaną omówione aktualne przepisy prawa i wytyczne rozporządzeń związanych z tą dziedziną mającą zastosowanie w ochronie zdrowia.

Komitet Organizacyjny:

Komitet Naukowy:

Program

kliknij aby pobrać -> pobierz tutaj PROGRAM

Zgłoszenia

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Dziękujemy za przesłane zgłoszenia, rejestracja została zamknięta – MAMY KOMPLET UCZESTNIKÓW!

 

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i zarejestrowanie na Seminarium. Opłaty będą dokonywane sklep na stronie www.ptfm.org, dostępnej dla zalogowanych użytkowników członków PTFM. 

Przypominamy, że członkiem PTFM (uprawnionym do uczestnictwa w seminarium) jest osoba, która ma uregulowane składki członkowskie, łącznie z bieżącym rokiem.

Opłaty

Opłata dla uczestników zawiera następujące elementy:
Fee, kolacja w dniu 19.05.2023, kolacja w dniu 20.05.2023.
Kolacje towarzyszące konferencji wyszczególnione w opłacie nie są współfinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

 

Anulowanie zgłoszenia i zwrot dokonanej opłaty rejestracyjnej możliwy po uprzednim zgłoszeniu mailowym przed 25.04.2023, po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu wpłaty.

 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zostań subskrybentem bezpłatnego newslettera.