Aktualności

Napisz do nas

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z fizyki medycznej

Szanowni Państwo,

 W związku z pomysłem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej docenienia ciężkiej pracy absolwentów fizyki, a szczególnie fizyki medycznej pragniemy zaproponować udział absolwentów kierunków bezpośrednio związanych z fizyką medyczną w konkursie na najlepszą pracę magisterką.

 Wymagania:

  1. obrona pracy magisterskiej odbyła się w roku 2015;
  2. tematyka obronionej pracy magisterskiej związana z zagadnieniami fizyki medycznej;
  3. liczba prac z Uczelni zgłoszona do konkursu – nie więcej niż 3:
  1. streszczenia zakwalifikowanych na Uczelni prac należy przesłać do Zarządu Głównego PTFM;
  2. streszczenie obejmuje:

1. Temat pracy;
2.Imię i nazwisko autora, promotora i recenzenta;
3.Opis zagadnienia analizowanego w pracy (nie więcej niż 250 słów);
4.Recenzje promotora i recenzenta;

  1. termin zgłaszania prac: do 30 kwietnia 2016 r.
  2. wraz ze streszczeniami należy przesłać zgodę na użycie danych osobowych (informacja o autorach, promotorach i recenzentach nagrodzonych prac będzie opublikowana na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej);
  3. zarówno streszczenie jak i wybrane prace należy przesłać w formacie PDF na adres Sekretarza Oddziału Śląskiego PTFM – mgr Aleksandy Klimas.

Praca zostanie oceniona przez wyznaczonych członków PTFM między innymi pod kątem podjętego tematu jego przydatności i kompleksowego rozważenia, opracowania wyników w tym metod statystycznych, poniesionego nakładu pracy oraz wniosków końcowych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie promującym mało znany ale bardzo istotny kierunek mający zastosowanie głównie w medycynie.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do większego wysiłku ale również ma na celu promowanie Uczelni oraz Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Przewidziana jest nagroda finansowa ufundowana przez PTFM za najlepszą pracę oraz wyróżnienia dla dwóch kolejnych najwyżej ocenionych prac.

 

 Z wyrazami szacunku
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco i zostań subskrybentem bezpłatnego newslettera.